audycje umuzykalniające

Teatr Ziemi Rybnickiej  zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do współpracy w zakresie audycji umuzykalniających dla uczniów.
Podczas audycji uczniowie mają okazję poznać różne gatunki i trendy muzyczne na przestrzeni wieków, zobaczyć prawdziwe instrumenty, usłyszeć naturalne ich brzmienie, a także zapoznać się z twórczością największych kompozytorów i zrozumieć ich wkład w kulturę. Audycje stanowią uzupełnienie lekcji muzyki i sztuki oraz innych przedmiotów humanistycznych. W muzyce tkwi potencjał, który pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży.
AUDYCJE UMUZYKALNIAJĄCE 2015/2016
I „W kręgu muzyki Fryderyka Chopina”
II „Zimowe improwizacje”
III „Szkoły narodowe”
IV „Muzyka wschodu”
Koszt 1 audycji wynosi 220 zł, niezależnie od liczby uczniów, którzy zaproszeni są do udziału w koncercie.
W sprawie organizacji audycji prosimy kontaktować się z Bogumiłą Moskwa tel. 32 433 27 24.
Email: mosbog@gmail.com