Honorowa Złota Lampka Górnicza

Honorowa Złota Lampka Górnicza jest to od 1993 roku statuetka, zaprojektowana
przez Zygmunta Brachmańskiego, która łączy elementy lampki górniczej i Pegaza – symboli
Rybnickich Dni Literatury.
Wyróżnienie to, wraz z dyplomem, zostanie w tym roku wręczone laureatowi przez
Prezydenta Miasta Rybnika podczas uroczystej inauguracji XXXIX Rybnickich Dni Literatury.

DOTYCHCZASOWI LAUREACI:
Dr Innocenty Libura – 1985
Prof. Karol Szafranek –1986
Lidia Grychtołówna – 1987
Helena Sakowska – 1988
Dr Józef Musioł – 1989
Janina Podlodowska – 1990
Henryk Mikołaj Górecki – 1991
Czesław Gawlik – 1992
Barbara i Marian Rakowie – 1993
Zbigniew Jankowski – 1994
Stanisław Krawczyk 1995
Piotr Paleczny – 1996
Renata Hupka – 1997
Adam Makowicz – 1998
Tadeusz Kijonka – 1999
Mirosław Jacek Błaszczyk – 2000
Franciszek Pieczka – 2001
Wojciech Bronowski – 2002
Leon Mielimąka – 2003
Zygmunt Brachmański – 2004
Czesław Freund – 2005
Krzysztof Popek – 2006
Marek Szołtysek – 2007
Ks.Prof.Jerzy Szymik – 2008
Ks.Arcybp. Damian Zimoń – 2009
Prof. Wiesław Szlachta -2010
Aleksandra Klich – 2011
Kabaret Młodych Panów – 2012
Dr Jacek Glenc – 2013