Historia Harcówki

IM001034

Historia Klubu Kultury „Harcówka” nierozerwalnie łączy się z historią harcerskiej drużyny w Ligocie. W 1923 roku dha Maria Kostecka założyła III Drużynę Harcerską, która przyjęła imię Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

karpaccy górale 1956Harcerze zdobywali nie tylko kolejne stopnie sprawności, ale także rozwijali się w dziedzinach sportowych i teatralnych. Dramatyczne czasy II Wojny Światowej sprawiły, że wielu członków Drużyny powołano do wojska i skierowano w różne strony świata. Mimo okupacyjnych zakazów harcerze spotykali się w prywatnym mieszkaniu przy ul. Studziennej. Niezwykła aktywność powojennego pokolenia młodzieży Ligoty (sama drużyna liczyła blisko 100 osób) sprawiła, że zrodziła się konieczność zdobycia obiektu, który spełniałby funkcję dzielnicowego ośrodka kultury i sportu. Po licznych perturbacjach – w formie darowizny (ofiarodawca: Alojzy Wawoczny) – pozyskano pod jego budowę działkę. wspomnienia harcówki 19491Mimo niezwykle skromnych środków finansowych zgromadzonych przez harcerzy i stworzony na okoliczność budowy zespół teatralny, w kwietniu 1948 roku rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, a prace budowlane ruszyły 1 sierpnia. Przy ogromnym nakładzie pracy harcerzy, pomocy okolicznych gospodarzy oraz przychylności ówczesnych władz już w 6 tygodni ukończono wszystkie prace murarskie, a obiekt ostatecznie ukończono i oddano do użytku w 1953 roku.

wspomnienia z 1949 budownicze1Początek lat 50-tych to okres politycznych zawirowań w Kraju. HM. KOTYRBA BENEDYKTNastąpiła wtedy poważna reorganizacja Harcerstwa. Sytuacja ta sprawiła, że większość dawnych harcerzy – młodych budowniczych – już bez większego entuzjazmu kończyło budowę Harcówki pod „płaszczykiem” Koła Ludowego Zespołu Sportowego. Jego Przewodniczącym został – pełniący w okresie budowy funkcję kierownika organizacyjno-technicznego Benedykt Kotyrba. Kierował on „Harcówką”, (bo taka nazwa przylgnęła do obiektu) do 1964 roku.

Późniejsze lata dla „Harcówki” to okres poważnego zastoju. Zauważalne zmiany nastąpiły dopiero pod koniec lat 80-tych. We wrześniu 1988 roku obiekt został przejęty przez Miasto Rybnik, a kierowanie placówką powierzono p. Danucie Dronszczyk. Różnorodna działalność edukacyjna, kulturalna, biblioteczna „ożywiła” nieco zapomniany obiekt.

DSCF6589Od 1996 roku „Harcówka” funkcjonuje w ramach struktur Rybnickiego Centrum Kultury pod statutową nazwą Klubu Kultury „Harcówka”. Skupia się tutaj życie kulturalne i społeczne rybnickiej dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia; odbywają się imprezy środowiskowe, artystyczne zajęcia dla najmłodszych, kursy, imprezy kulturalne. Tu od wielu lat mają swoją siedzibę Koło Skata Sportowego „Sambor Silesia – Rybnik, Koło Gospodyń Wiejskich z zespołem „Ligocianki” oraz Koło Emerytów i Rencistów „ Silesia”. Klub jest także siedzibą Rady i Zarządu Dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia oraz Filii Nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rybniku. Od roku 2012 w Klubie Kultury „Harcówka” działa Rybnicki Chór Kameralny „Autograph” pod kierownictwem Pani Joanny Glenc. W latach 2013-2014 dołączył do Nas na krótko cieszący się coraz większą popularnością zespół „Chwila Nieuwagi”.

Poważne zmiany nastąpiły w latach 2014-2016. Jesienią 2014r. udało się przygotować projekt i wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia modernizacji obiektu. Wiosną 2016 roku Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę gwarantującą budżet na realizację remontu i w ostatnich dniach sierpnia obiekt przekazano firmie remontowej. Kolejne trzy miesiące to okres intensywnych prac na budowie. Wyremontowany obiekt przekazano do ponownego użytkowania w pierwszych dniach grudnia 2016r. Organizacja i przygotowanie obiektu na przyjęcie pierwszych uczestników imprez trwały jeszcze do końca stycznia 2017 roku. 1 lutego 2017 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Działalności obiektu po remoncie. Otwarcia Harcówki dokonał Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera.

 

Komentarze są wyłączone.