Dzieje III DH im. S. Żółkiewskiego w Rybniku-Ligocie

Drużyna została założona 1 kwietnia 1923 roku przez Panią Marię Kostecką – nauczycielkę miejscowej szkoły. W chwili założenia drużyna liczyła 22 druhów. W 1924 roku Pani Maria oddała drużynę dh Szypule, jednak dh ten nie został zatwierdzony i ostatecznie opiekę i kierownictwo nad drużyną objął druh Klama. Na początku izbę harcerską zastępowała klasa.

Lata 1928-1932 to lata, w których drużynowym był dh Smyczek Roman. Za jego czasów odbył się kulig, mecz piłki nożnej, mecz piłki ręcznej, zawody kolarskie oraz liczne przedstawienia teatralne takie jak: „Fatalna kiełbasa” – humoreska, „Rycerz Miłości”.

Lata 1932-1935 – drużyna za dh Kaczmarczyka Alfreda. Drużyna zdobyła w zawodach o mistrzostwo hufca pierwsze miejsce. Drużyna brała udział w akcji ratowniczej podczas pożaru u p. Szymańskiej. Brała udział w wielu inscenizacjach.

Drużyna posiadała swój sztandar. Pani Kostecka Maria wraz z dziewczętami go wyhaftowała. Sztandar jest bardzo wiele wart pracy i funduszy wysupłanych z prywatnych kieszeni harcerek. Został zaprojektowany przez p. Gawlika Maksymiliana z Rybnika. Sztandar miał być poświęcony już za dh Kuśkę lecz drużyna nie mieściła się w klasie „A” i nie dostał on pozwolenia na poświęcenie sztandaru. Jednak sztandar doczekał się wreszcie poświęcenia. Gdy drużyna wraz z dh Kaczmarczykiem przyjechała z obozu z Brennej postanowiła dokonać tego oczekiwanego tak faktu. Stało się to 09.09.1934 r. Po raz pierwszy z nowo poświęconym sztandarem drużyna bierze udział w Święcie Niepodległości w dniu 11 listopada 1934 r. idąc na czele całego hufca. W dniu 12.05.1935 drużyna wysyła jednego delegata ze sztandarem na pogrzeb ś.p. Józefa Piłsudskiego.

Drużyna za drużynowego Stajera Antoniego 1935-1936.

Równocześnie w tych latach ustępuje dotychczasowy komendant hufca dh Pukowiec a następcą jest dh phm Szymański. W latach 1936-1937 drużynowym zostaje dh Lampart Chrystian. W tych latach rozpoczęły się turnieje ping-pongowe, w których drużyna ligocka brała czynny udział. W dniu 27.12.1936 r. urządzona została choinka w lesie co było nowością dla wszystkich obecnych. Do drużyny zaczęli napływać coraz to nowi dh. I drużyna liczyła już ok. 60 druhów. Stworzono więc: Krąg Starszo-Harcerski, Drużynę Skautową, Drużynę Harcerzy, Gromadę Zuchową. Drużyny i Gromady otrzymały dwie izby (kuźnie) gdzie urządziły w pół roku harcówkę i tam się spotykały. Niestety obóz w roku 1939 w Węgierskiej Górce kończy żywotność drużyny i oficjalna działalność drużyny zostaje skończona.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW III DRUŻYNY IM. ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO W OKRESIE OKUPACJI 1939-1945

 Wojna rozproszyła członków drużyny, którzy powołani zostali do wojska względnie brali udział w kursie szybowcowym do różnych krajów. Po kilku jednak miesiącach drużyna skautów kręgu starszoharcerskiego była niemal w komplecie i rozpoczęła swą działalność o jakże innym charakterze. Z nastaniem okupacji głównym zadaniem starszyzny to utrzymanie w swych rękach ligockiego standardu i sprzętu świetlicowego z harcówki, która wówczas mieściła się przy ul. Studziennej u p. Szymury.

Pierwsze hasło do działalności konspiracyjnej wydał w styczniu 1940 r. dh phm S.Wolny zwany „Barankiem”. Organizacja ta nosi nazwę P.O.P. Polska Organizacja Powstańcza. Kolportuje się na wielką skalę gazetę „Zryw”. Szefem tej działalności był dh Wicek Grodoń. Wiosną 1940 r. aresztowany zostaje dh phm S. Wolny. W niedługim czasie harcerze ligoccy nawiązali kontakt z organizacją „Szare Szeregi”. Okupacyjnym komendantem Chorągwi był dh hm Józef Pukowiec, zaś łącznikiem na Ligocie był dh phm Juliusz Malik.

ODNOWA DRUŻYNY PO OKUPACJI

 Inicjatorem tej odmowy był dh Wincenty Grodoń; 5 czerwca 1945 r. odbyła się pierwsza zbiórka z udziałem ponad 40 harcerzy. Drużynowym został mianowany przez dh Wicka dh Józef Babilas, zaś przybocznym Alojzy Tkocz. Pierwsze zbiórki to odnowienie naszych pieśni by móc co dwa tygodnie na zbiórkach drużyny przemarszować przez Ligotę i tym samym oznajmić, że „trójka” się odnowiła. Później postała Drużyna żeńska pod dowództwem dhny Anieli Dziuba-Jonderko. Odbyło się pierwsze ognisko Hufca przy udziale licznej rzeszy harcerek i harcerzy oraz publiczności. Po tym ognisku, a szczególnie wzruszającym apelu 42-osobowa brać ligocka spowodowała dalszy napływ młodzieży w nasze szeregi. W późniejszym czasie organizowane były obozy harcerskie. Pierwszy powojenny obóz odbył  się w Rudach Raciborskich, drugi w Brennej Leśnicy 1947.

BUDOWA HARCÓWKI

 Druh „Feliks” Steier pracując w roku 1945 jako sekretarz Gminnej Rady Narodowej w Rudach zaoferował nam do dyspozycji drużyny – wolne tamtejsze baraki, ale nie nadawały się one do naszego użytku. W dość niecodzienny sposób wpadł nam w ręce to znaczy staliśmy się właścicielami gruntu o pow. 0,25 ha. Po obliczeniu koszt budowy naszej harcówki wyniósł 6.000.000 zł. Nie zrażało nas to i postanowiliśmy przy współpracy KPH rozpocząć budowę. Harcerze ligoccy własnymi rękami, w pocie czoła wybudowali harcówkę, choć kłopotów, perypetii różnej natury nie brakowało. Łączna kwadratura harcówki wynosi 380m2 w tym sala 240 m2, scena 30 m2, garderoba 20 m2, 3 pokoje o pow. 60 m2, 1 pokój o pow. 30 m2.

25 LECIE DRUZYNY – 10.10.1948 R.

 Ciężkie zmagania w ramach obozu w „Borku” przy budowie i u gospodarzy zatarły nasze umysły o tym, że drużyna istnieje już 25 lat i należy ten jubileusz uczcić. Jubileusz 25-lecia ustalono na dzień 10/11.10.1948 roku. W pierwszym dniu odbyło się uroczyste ognisko tematyczne o działalności drużyny w ciągu 25 lat, zaś gawędę wygłosił komendant Hufca hm Jan Klama. W drugim dniu imprezę rozpoczęto mszą św. w kościele Św. Antoniego, potem uroczyste przyrzeczenie i obiad. Po obiedzie gry i zabawy.

Potem 35-lecie i znów jubileusz 14-22.06.1958 r. Jednym słowem harcerze nie próżnowali, działali niemalże wszędzie.

 • – Obóz Szczepu w Radkowie 3-24.08.1958 r.
 • – Rok Harcerski 1958-1959
 • – Obóz Pewel Mała od 23 lipca do 12 sierpnia 1959 r.
 • – Obóz Kamieniec Zabzowicki od 25 lipca do 16 sierpnia 1960 r.
 • – Obóz Jarnołtówek – Pokrzywna 24.07-12.08 1961 rok
 • – Obóz Bystra Górna 30.07-18.08. 1962 rok
 • – Dzień zmarłych 31.10. 1962 rok
 • – Jubileusz 40-lecia
 • – Obóz w Międzygórzu 12.07-03.08.1963 r.
 • – Obóz w Adamowiczach 15.07-05.08.1964
 • – Obóz w Istebnej 1-25.07.1965 r.
 • – Obóz 1000-lecia w Jaworzu k. Bielska 17-23.07.1966 rok
 • – Obóz na szlakach czerwonego sztandaru w Ustroniu od 10.07-01.08.1967*

*)Odtworzono na podstawie rękopisu zdeponowanego w Komendzie Hufca w Rybniku. Zachowano wiernie tekst, dokonano kilku drobnych korekt literowych.

Komentarze są wyłączone.