Dotacja celowa UM Rybnik – Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia modernizacja obiektu etap II

Informujemy, że trwa II etapu remontu i modernizacji Klubu Kultury Harcówka, będący dokończeniem remontu przeprowadzonego w 2016 roku.

Zakończenie w listopadzie 2016 roku I etapu remontu i modernizacji Klubu Kultury Harcówka w Rybniku-Ligocie, ul. Zakątek 19 pozwoliło na przekazanie społeczności Naszej Dzielnicy zmodernizowanej placówki, dostosowanej do aktualnych wymogów eksploatacji z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez. Niestety, niewystarczająca wówczas pula środków przeznaczonych na jego realizację sprawiła, że niektóre pomieszczenia nie mogły być właściwie eksploatowane.  Od czerwca roku 2018 realizowany jest II etapu remontu i modernizacji: remont piwnicy z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe, doposażenie toalety dla niepełnosprawnych, wykonanie pomieszczenia szatni dla widowni i wymiana ogrodzenia. Na Listopad-Grudzień przewidziano instalację klimatyzacji sali widowiskowej. Zadania te są realizowane na zlecenie Wydziału Inwestycji UM Rybnik.

Informujemy też, że pozostała kwota w wysokości 53 000 zł ( z całej przewidzianej w Budżecie Miasta na rok 2018 kwoty 150 000 zł). została przekazana Teatrowi Ziemi Rybnickiej na podstawie umowy BK.2151.124.2018 z dnia 29.10.2018r. jako dotacja celowa – Zadanie inwestycyjne „Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia-modernizacja obiektu (etap II).

Kwotę tę postanowiono przeznaczyć na doposażenie pomieszczeń Harcówki.  Zlecono wykonanie 9 stanowisk do charakteryzacji artystów, wyposażonych w podświetlane lustra, oraz szaf i regałów do pomieszczeń garderób i biura. Postanowiono zakupić ekran zwijany elektrycznie wraz z mechanizmem kurtynowym oraz elementy oświetlenia scenicznego.

Jesteśmy przekonani, że już niedługo organizowane przez Klub Kultury Harcówka imprezy pozwolą Wam pozytywnie ocenić zasadność zaplanowanych wydatków.

O realizacji wszystkich zadań poinformujemy po ich zakończeniu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.